Palvelut

 • Metsänviljely: Taimien istutustyö, puunsiementen kylvö ja materiaalien kuljetus sekä hankinta
 • Taimikonhoito: Taimikon varhaisperkaus joko reikä tai kokoperkaus ja taimikon harvennustyö
 • Nuoren metsän hoito: ensiharvennukset metsurityönä metsää tai maastoa vahingoittamatta
 • Harvennukset ja hakkuut: Perinteinen metsuri aka metsien mies homma:
  Hakkuulle moottorisahan kanssa josta tulee tukkia, kuitua tai vaikka pelkkää energiapuuta

 • Raivaustyö: Ennakkoraivaus ja mekaaninen alueen raivaus

 

 • Puunkaato: tarkkuutta vaativat puiden kaadot,
  ongelmapuiden poisto ja kiipeilykaadot.
  Pirkanmaalla puun pois kuljetus onnistuu myös
 • Olen myös avoin ehdotuksille, sillä teen
  ja mukautan mielelläni työn asiakkaiden toiveiden mukaan

Töistä sovitaan tapauskohtaisesti joko urakka tai tunti hinta,
joka määräytyy mm. työn vaativuuden, riskien ja monipuolisuuden mukaan.